Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi obchodníkom (dodávateľom) a zákazníkom (odberateľom).

Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany.

 

 

Objednanie tovaru

Tovar je možné objednať iba prostredníctvom tohto internetového obchodu - nákupného košíku.

Objednávka musí obsahovať údaje zákazníka ako sú - kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, email ,poprípade telefonický kontakt), spôsob platby za tovar, objednaný tovar určený číslom, príp. názvom a ďalšími vlastnosťami výrobku (napr. veľkosť). Prijatá objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. Prijaté objednávky sú záväzné, ďalšie potvrdenie objednávky sa nevyžaduje.

 

Zrušenie alebo zmena objednávky

Zrušenie alebo zmenu objednávky môže zákazník vykonať do 24 hodín od prvého potvrdenia (odoslania) objednávky.

Zrušenie alebo zmenu objednávky môže obchodník vykonať ak objednaný tovar nie je dostupný na sklade, ak zákazník v stanovenej lehote neuhradí preddavkovú faktúru za tovar, poprípade ak zákazník ani po upozornení nespravil nápravu vo svojej objednávke / nedoplnil chýbajúce údaje /..

 

 

Platba za tovar

Zákazník sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar, poštovné a balné náklady zatiaľ jediným dostupným spôsobom a to zaplatením preddavkovej faktúry prevodom, ktorú obdrží od obchodníka do 24 hodín od odoslania objednávky (mailom) . Platbu prevodom z účtu príp. vložením hotovosti na účet obchodníka je zákazník povinný vykonať na základe potvrdenej objednávky a spätného vyrozumenia od obchodníka do 7 dní od dňa odoslania potvrdenia.

 

Doručenie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Za takéto doručenie je na faktúre účtovaná čiastka za poštovné a balné podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a.s. Dodacia lehota tovaru je spravidla  do 2 týždňov, ale samozrejme záleží na rýchlosti dodávky mojím dodávateĺom. V prípade problémov so zabezpečením tovaru Vás budeme informovať na uvedenej mailovej adrese.

 

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie zákazníka o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli obchodníkovi doručené v uvedenej lehote. Vrátený tovar musí byť nepoškodený a nesmie javiť známky používania.Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim.

 

Neprevzatie dobierky

Ak zákazník objednaný tovar z akýchkolvek dôvodov neprevezme, odmietne prevziať, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, je zákazník povinný uhradiť náklady na poštovné a balné + náklady pošty za vrátenie dobierky (spolu cca 5 EUR ). Daná suma je len  orientačná,kedže poštovné závisí od celk.hmotnosti balíka a jeho ceny..Zákazník je povinný uhradiť tieto zbytočne vzniknuté  náklady do 7 dní od neprevzatia zásielky. Ak tieto náklady zákazník neuhradí ani do 7 dní, po uplynutí tejto doby mu bude naúčtované penále vo výške   0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i  len započatý den omeškania.

Všeobecné obchodné podmienky

Na úvod

V tejto rubrike nie sú žiadne články.