Univerzálny odstraňovač vodného kameňa DeKalcin 60 g

Univerzálny odstraňovač vodného kameňa DeKalcin 60 g
  • Výrobca: BIONE Cosmetics
  • Hmotnosť: 60 g
  • Záruka (mesiacov): 24
Kód produktu: AD47718
Vaša cena: 2,80 €
Dostupnosť: Týždeň

Univerzálny odstraňovač - rozpúšťač všetkých bežných minerálnych usadenín (vodného kameňa) z rôznych zariadení ako sú kávovary, presovače, kanvice, naparovacie žehličky, práčky, ale aj perlátory, sprchové hlavice, usadeniny na umývadle, vaniach pod. Šetrne, na báze hydratovanej kyseliny citrónovej.

VAROVANIE: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Obsahuje: Monohydrát kyseliny citrónovej CAS 5949-29-1.NÁVOD NA POUŽITIE: VNÚTRI téglikov.