MOMENTáLNE VYPREDANé !!!

13.03.2020 18:57

Vážení a ctení zákazníci !

 

S poĺutovaním Vám musím oznámiť , že z kapacitných dôvodov momentálne už daĺšie  objednávky na " Antibaktériové gély " neprijímam ...V tejto chvíli mám objednávku na celk.počet cca 200 antibakt.gélov ,pričom ich dodávka od môjho dodávateĺa  potrvá  min. 14 - 21 dní...

 

Ak tieto objednávky splním a môj dodávateĺ bude schopný nadalej tieto gély ešte vyrábat , hned potom bude možné ich  znova objednat..., dovtedy Vás poprosím o strpenia a pochopenie...

 

O aktuálnej situácii dodávky týchto antibakt.gélov Vás budem včas informovat prostredníctvom odkazov ...

 

Vaša Zuzik

Späť